Numer wpisu
1/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2922/160, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Trzech Krzyży 96 w Rybniku - Radziejów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00314/06
Data złożenia
2006-12-05
Wnioskodawca
Pan Ludwik Ośliślok, ul. Trzech Krzyży 96; 44 – 274 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Inwentaryzacja drzew
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-01-08