Numer wpisu
47/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli, zlokalizowanej na terenie działki nr 1128/2, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej 83 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00028/07
Data złożenia
2007-01-30
Wnioskodawca
Firma Mitsui Babcock Polska sp. z o.o., ul. Podmiejska 7; 44 - 207 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-12