Numer wpisu
52/A/2007
Dotyczy
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy hali magazynowo-składowej przy ul. Prostej 13 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00061/06
Data złożenia
2006-06-19
Wnioskodawca
Osoby fizyczne
Załączniki dołączone do wniosku
Informacja o planowanym przedsięwzięciu
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16