Numer wpisu
54/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 290 cm, rosnącego na terenie działki nr 2538/264, będącej własnością wnioskodawcy, położonej przy ulicy Reymonta 23 w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7635/00035/07
Data złożenia
2007-01-31
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Załączniki dołączone do wniosku
Brak
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16