Numer wpisu
75/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew gatunku topola kanadyjska, o obwodach pni: 148 cm, 130 cm, 153 cm, 120 cm, 186 cm, 101 cm, 192 cm, rosnących na terenie działki nr 3521/147,będącej własnością wnioskodawcy, a w zarządzie ZGM
Znak sprawy
Ek I-7635/00068/07
Data złożenia
2007-02-27
Wnioskodawca
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chalotta 4 w Rybniku
Załączniki dołączone do wniosku
Uchwała Nr 6/71/2006 Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Chalotta 4 w spr. wyboru zarządcy nieruchomości wspólnej
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16