Numer wpisu
77/A/2007
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00027/07
Data złożenia
2007-03-07
Wnioskodawca
Zakład Remontowo – Budowlany „Glasmal” Alojzy Hoła, ul. Długa 21 b, 44-200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16