Numer wpisu
89/A/2007
Dotyczy
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Znak sprawy
Ek I-7624/00016/07
Data złożenia
2007-01-29
Wnioskodawca
"BUDO-ZBYT" Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
informacja o przedsięwzięciu wyrys z mapy zasadniczej 1:500
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16