Numer wpisu
95/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku topola euroamerykańska, rosnących na terenie działki nr 3184/479, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Spółdzielczej 25 w Rybniku - Radziejów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00098/07
Data złożenia
2007-03-19
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16