Numer wpisu
107/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 2023/67, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Świerklańskiej 42 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00094/07
Data złożenia
2007-03-28
Wnioskodawca
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH, ul. Świerklańska 42; 44 – 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16