Numer wpisu
117/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 59 cm, 61 cm, 71 cm, 52 cm, rosnących na terenie działki nr 4309/8, przy ul. Jagiełły 34b
Znak sprawy
Ek I-7635/00122/07
Data złożenia
2007-03-27
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Załączniki dołączone do wniosku
brak
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pol. 013
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-04-16