Numer wpisu
126/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 3145/99, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Łącznej 41 w Rybniku - Orzepowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00086/07
Data złożenia
2007-04-05
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13