Numer wpisu
134/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB 1005A na dachu budynku mieszkalno-usługowego w Rybniku, przy ul. Wodzisławskiej 6"
Znak sprawy
Ek I-7624/00003/07
Data złożenia
2006-12-27
Wnioskodawca
P4 Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa
Załączniki dołączone do wniosku
mapa zasadnicza w skali 1:1000 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pełnomocnictwo wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13