Numer wpisu
135/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Montaż stacji bazowej telefonii komórkowej nr RYB 1006A w Rybniku, przy ul. M.C. Skłodowskiej"
Znak sprawy
Ek I-7624/00012/07
Data złożenia
2007-01-12
Wnioskodawca
P4 Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa
Załączniki dołączone do wniosku
mapa zasadnicza w skali 1:1000 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wyrys z mapy zasadniczej wraz z wykazem właścicieli działek sąsiednich pełnomocnictwo wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13