Numer wpisu
136/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2267 w Rybniku, przy ul. Różańskiego 14a".
Znak sprawy
Ek I-7624/00013/07
Data złożenia
2007-01-11
Wnioskodawca
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa
Załączniki dołączone do wniosku
mapa zasadnicza raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pełnomocnictwo wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13