Numer wpisu
147/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwol. na usunięcie 4 szt. drzew gat.: topola czarna-2 szt. o obwodach pni: 200 cm, 195 cm oraz brzoza brodawkowata-2 szt. o obwodach pni: 156 cm i 133 cm, rosnących na terenie działki nr 3356/28, położonej przy ul. Cegielnianej 14
Znak sprawy
Ek I-7635/00125/07
Data złożenia
2007-04-05
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Załączniki dołączone do wniosku
brak
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pok. 013
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13