Numer wpisu
156/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania rekultywacji i zagospodarowania terenów depresyjnychw w obrębie koryta Potoku Niedobczyckiego przyległych do ul. Skalnej za zakończoną
Znak sprawy
Ek II-6064/00002/04
Data złożenia
2007-04-26
Wnioskodawca
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe TREX-HAL Sp. z o.o. ul. 1 Maja 26 44 - 206 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
kserokopia protokołuł końcowego komisyjnego odbioru robót sporządzonego w dniu 15.02.2007 r.
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii - Referat Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 012
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13