Numer wpisu
162/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku topola osika, rosnącego na terenie działki nr 3985/20, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Łącznej 51 H w Rybniku - Orzepowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00153/07
Data złożenia
2007-05-09
Wnioskodawca
Osoby fizyczne
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 42-23-011, wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13