Numer wpisu
176/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 1376/90, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Orzepowickiej 11 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00183/07
Data złożenia
2007-05-24
Wnioskodawca
Osoby fizyczne
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13