Numer wpisu
179/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk srebrny, rosnącego na terenie działki nr 1337/121, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Górnośląskiej 102 w Rybniku -Niedobczyce.
Znak sprawy
Ek I-7635/00176/07
Data złożenia
2007-05-22
Wnioskodawca
osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13