Numer wpisu
180/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 42 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 4152/54, będącej w użyczeniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Powstańców Śląskich w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00190/07
Data złożenia
2007-05-29
Wnioskodawca
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, ul. Gliwicka 72; 44 – 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13