Numer wpisu
182/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 5333/54, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Wita Stwosza 2 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00177/07
Data złożenia
2007-05-22
Wnioskodawca
Osoby fizyczne
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13