Numer wpisu
185/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Rybniku, przy ul. Rymera 4"
Znak sprawy
Ek I-7624/00038/07
Data złożenia
2007-05-31
Wnioskodawca
P4 Sp. z o.o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa
Załączniki dołączone do wniosku
mapa zasadnicza z naniesionym zasięgiem oddziaływania (3 egz.) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (3 egz.) wyrys z mapy zasadniczej wraz z wykazem właścicieli działek sąsiednich pełnomocnictwo
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13