Numer wpisu
188/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki dwuzrostu drzewa gatunku brzoza brodawkowata, rosnącego na terenie działki nr 4156/129, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ul. Kilińskiego w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00173/07
Data złożenia
2007-05-21
Wnioskodawca
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości, ul. Jana Kilińskiego 36 a b c e; 44 - 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-06-13