Numer wpisu
193/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku topola berlińska, rosnących na terenie działki nr 4237/31, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Raciborskiej 27 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00184/07
Data złożenia
2007-05-23
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16