Numer wpisu
199/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku klon srebrzysty o obwodzie pnia 270cm, rosnącego na terenie Ośrodka Rekreacyjno – Wypoczynkowego, położonego przy ulicy Hotelowej 12 w Rybniku – Kamień.
Znak sprawy
Ek I-7635/00191/07
Data złożenia
2007-05-29
Wnioskodawca
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, ul. Gliwicka 72; 44 - 200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 43-92-023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16