Numer wpisu
205/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły, rosnącego na terenie działki nr 909/83, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Wyzwolenia w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00195/07
Data złożenia
2007-05-31
Wnioskodawca
Firma „RODLEW” s. c. Jerzy i Janusz Rojek, ul. Złota 12; 44 – 270 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 43-92-023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16