Numer wpisu
212/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2265 zlokalizowanej w Rybniku, przy ul. Św. Józefa 30
Znak sprawy
Ek I-7624/00045/07
Data złożenia
2007-07-04
Wnioskodawca
PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa
Załączniki dołączone do wniosku
raport o oddziaływaniu na środowisko (3 egz.) pełnomocnictwo opłata skarbowa
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16