Numer wpisu
313/A/2008
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00041/07
Data złożenia
2007-05-11
Wnioskodawca
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MIWIKS" Michał Sikorski, ul. Morcinka 9/32, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
Drozdowska Bogusława (Ek I)
Wpis z dnia
2009-07-28