Numer wpisu
217/A/2007
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00043/07
Data złożenia
2007-05-07
Wnioskodawca
"BUDO-ZBYT" Sp. z o.o., ul. Wierzbowa, 44-200 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy zakładu przy ul. Podmiejskiej
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16