Numer wpisu
223/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku jodła pospolita, rosnącego na terenie działki nr 895/61, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 5 w Rybniku - Chwałęcice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00207/07
Data złożenia
2007-06-12
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16