Numer wpisu
232/A/2007
Dotyczy
Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00070/06
Data złożenia
2007-05-21
Wnioskodawca
Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego INFRASTRUKTURA S.A., ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Do decyzji włączono działalność w zakresie odzysku odpadów.
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16