Numer wpisu
245/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew, rosnących na terenach działek, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Jastrzębskiej i Węglowej 4 w Rybniku - Boguszowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00247/07
Data złożenia
2007-07-16
Wnioskodawca
Kompania Węglowa S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Jankowice”, ul. Jastrzębska 12; 44 – 253 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-16