Numer wpisu
260/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2262 Rybnik 2 zlokalizowanej na istniejącym kominie Ciepłowni Ignacy, przy ul. Mościckiego 3 ".
Znak sprawy
Ek I-7624/00096/06
Data złożenia
2006-06-29
Wnioskodawca
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a 01-230 Warszawa
Załączniki dołączone do wniosku
mapa ewidencyjna w skali 1:1000 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pełnomocnictwo KRS wypis z rejestru gruntów
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2262 Rybnik 2 zlokalizowanej na istniejącym kominie Ciepłowni Ignacy, przy ul. Mościckiego 3 "
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-29