Numer wpisu
265/A/2007
Dotyczy
Wydania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujacych z budową domu mieszkalnego przy ul.Janiego
Znak sprawy
Ek I-7635/00265/07
Data złożenia
2007-07-31
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Załączniki dołączone do wniosku
projekt zagospodarowania działki
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013 ul. Chrobrego 2
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-08-29