Numer wpisu
275/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunków: lipa drobnolistna – 1 szt., wierzba krucha – 2 szt., rosnących na terenie działki nr 4881/270, połozonej przy ulicy Jana Zamojskiego 4 B w Rybniku - Popielów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00246/07
Data złożenia
2007-07-12
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08