Numer wpisu
297/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sosna wejmutka, rosnącego na terenie działki nr 465/1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Frontowej 4 A w Rybniku - Niewiadom.
Znak sprawy
Ek I-7635/00240/07
Data złożenia
2007-07-06
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08