Numer wpisu
309/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 1436/59 i 4036/59, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Stanisława Konarskiego 54 D w Rybniku – Popielów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00244/07
Data złożenia
2007-08-14
Wnioskodawca
Pani Regina Pawliczek, ul. Stanisława Konarskiego 54 D; 44 – 274 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08