Numer wpisu
310/A/2007
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00074/07
Data złożenia
2007-09-13
Wnioskodawca
Złomrex Metal Sp. z o.o., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Działalność prowadzona w Rybniku przy ul. Kłokocińskiej 51
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08