Numer wpisu
316/A/2007
Dotyczy
Wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew z terenu przy ul. Rudzkiej w związku z realizacją obiektu budownictwa wielorodzinnego
Znak sprawy
Ek I-7635/00288/07
Data złożenia
2007-08-13
Wnioskodawca
AWIM-INWEST mgr Róża Korbel, ul. Wiejska 4,44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Szkic sytuacyjny terenu z lokalizacja drzew, wniosek o odroczenie opłaty na okres 3 lat
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013 ul. Chrobrego 2
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08