Numer wpisu
318/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1911/192, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Polnej w Rybniku - Zamysłów.
Znak sprawy
Ek I-7635/00101/07
Data złożenia
2007-08-22
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08