Numer wpisu
320/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 1890/105, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zielonej 7 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00282/07
Data złożenia
2007-08-17
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08