Numer wpisu
324/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew, zlokalizowanych na terenie działki nr 1966/29, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Pukowca 4 i 5 w Rybniku - Chwałowice.
Znak sprawy
Ek I-7635/00343/07
Data złożenia
2007-09-27
Wnioskodawca
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”, ul. Śląska 18; 44 – 206 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik Wydział Ekologii, pok. 013, tel. 4392023, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-10-08