Numer wpisu
332/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 4322/149 i 2920/93, będących w użytkowaniu wieczystym oraz własnością wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Sławików 3 i 19 A oraz Wysokiej 8. w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00304/07
Data złożenia
2007-08-22
Wnioskodawca
RYBNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ul. Wyzwolenia 35; 44 - 201 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27