Numer wpisu
336/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 37 szt. drzew, rosnących na terenach działek nr: 4168/256 i 4371/256, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicach: Joachima Lelewela, mjr Władysława Mażewskiego, Prostej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00302/07
Data złożenia
2007-08-17
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27