Numer wpisu
339/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew gatunku olsza czarna, zlokalizowanych na terenie działki nr 2610/278, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00290/07
Data złożenia
2007-08-06
Wnioskodawca
Pan Janusz Grodoń, ul. Kupiecka 14/52; 44 – 206 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27