Numer wpisu
358/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku wierzba krucha, rosnących na terenie działki nr 1888/278, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Rudzkiej 172 w Rybniku -Orzepowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00325/07
Data złożenia
2007-09-13
Wnioskodawca
osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27