Numer wpisu
360/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku lipa drobnolistna, rosnącego na terenie działki nr 2481/7, stanowiącej współwłasność wnioskodawców, położonej przy ulicy Władysława Jagiełły w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00338/07
Data złożenia
2007-09-21
Wnioskodawca
Osoby fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27