Numer wpisu
362/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew, rosnących na terenie działki nr 2790/69, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku - Zebrzydowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00315/07
Data złożenia
2007-10-02
Wnioskodawca
Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Maksymiliana Buhla 3; 44 - 217 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27