Numer wpisu
365/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 2031/19, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Mglistej 8 F w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00329/07
Data złożenia
2007-09-17
Wnioskodawca
Osoby fizyczne
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27