Numer wpisu
379/A/2007
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenach działek nr: 4061/208 i 4062/208, stanowiących własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy Franciszka Chrószcza w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00385/07
Data złożenia
2007-10-25
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
DrozdowskaB
Wpis z dnia
2007-11-27